Česká rada pro šetrné budovy

Od března 2024 je firma VARIOTEAM, partner rakouské výrobní firmy VARIOTHERM členem České rady pro šetrné budovy s aktivním působením v pracovních skupinách :

ENERGIE

ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV

Česká rada pro šetrné budovy (známá také pod zkratkou CZGBC – z anglického Czech Green Building Council) sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Jejich pojítkem jsou kvalitní budovy a stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.